خبری خوش برای دانش آموزان عزیز

❤️سفارش و تهیه آسان کتابهای کمک درسی انتشارات #گاج با تخفیف #۳۰درصدی تا تاریخ #۳۰دی

برای سفارش به آدرس ماسال پاساژ چراغی طبقه سوم مراجعه فرمائید.

۰۱۳۴۴۶۶۳۰۷۵_ شماره تماس کتابفروشی #گاما