سرتان را برگردانید و نگاه به‌مشکلاتِ
پشت سرتان کنید! تمام آن‌ها که
از سر گذرانده‌اید، هیچ یک از شما را
“نکشته است🤨” اما تک تک آن‌ها باعث
شدند امروز یک آدم قوی😍 باشید.